HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aangevraagde omgevingsvergunning  |  Mook, Pastoor Fabritiusstraat 30 voor het vestigen van een hondentrimsalon bij de woning

Mook, Pastoor Fabritiusstraat 30 voor het vestigen van een hondentrimsalon bij de woning

Dit item is verlopen op 03-07-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:

AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN

Op Pastoor Fabritiusstraat 30 te Mook voor het vestigen van een hondentrimsalon bij de woning. Binnengekomen op 20 maart 2019.

Bezwaar/beroep

Tegen binnengekomen aanvragen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kunt u pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt standaard 8 weken met een eventuele verlenging tot 14 weken. 

Inzien

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken