HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Ter inzagelegging  |  Mook, ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 Avan

Mook, ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 Avan

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

Ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023

Op 22 maart 2019 heeft de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regio Arnhem en Nijmegen (vervoersorganisatie AVAN) aan de deelnemende gemeenten de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) toegezonden. Deze zal behandeld worden in de raadsvergadering van 6 juni 2019.

Ter inzage

Ingevolge artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen  leggen wij deze begroting voor een ieder ter inzage tot 6 juni a.s. ter inzage. Tegen betaling van de kosten is deze begroting algemeen verkrijgbaar. U kunt daartoe contact opnemen met het Klantcontactcentrum, tel. (024) 696 91 11, email: gemeente@mookenmiddelaar.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken