HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aangevraagde omgevingsvergunning  |  Mook, Mortel ongen. voor de bouw van een vrijstaande woning

Mook, Mortel ongen. voor de bouw van een vrijstaande woning

Dit item is verlopen op 04-12-2019.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

BOUWEN EN AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN

Op Mortel ongen. te Mook voor de bouw van een vrijstaande woning en het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit. Binnengekomen op 19 augustus 2019.

Bezwaar/beroep

Tegen binnengekomen aanvragen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kunt u pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt standaard 8 weken met een eventuele verlenging tot 14 weken.

Inzien

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken