HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aangevraagde omgevingsvergunning  |  Mook, Kerkstraat 8 plaatsen zonnepanelen op gemeentelijk monument

Mook, Kerkstraat 8 plaatsen zonnepanelen op gemeentelijk monument

Dit item is verlopen op 20-08-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:

BOUWEN

Op Kerkstraat 8 te Mook voor het plaatsen van zonnepanelen op een gemeentelijk monument. Binnengekomen op 13 juni 2019.

Bezwaar of beroep

Tegen binnengekomen aanvragen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kunt u pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt standaard 8 weken met een eventuele verlenging tot 14 weken.

Inzien

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken