HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aangevraagde omgevingsvergunning  |  Mook, Groesbeekseweg 5-7 voor het realiseren van 5 appartementen

Mook, Groesbeekseweg 5-7 voor het realiseren van 5 appartementen

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:

BOUWEN EN AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN

Op Groesbeekseweg 5-7 te Mook voor het realiseren van 5 appartementen, waarvan 3 in bestaande bebouwing en 2 nieuw te realiseren op de verdieping. Binnengekomen op 16 mei 2020.

Bezwaar/beroep

Tegen binnengekomen aanvragen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kunt u pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt standaard 8 weken met een eventuele verlenging tot 14 weken.

Inzien

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken