HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aangevraagde omgevingsvergunning  |  Mook, Cuijksesteeg 2 voor het verbouwen van bestaande woning tot hospice

Mook, Cuijksesteeg 2 voor het verbouwen van bestaande woning tot hospice

Dit item is verlopen op 30-08-2017.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is  binnengekomen:

MEERVOUDIGE ACTIVITEITEN

Op Cuijksesteeg 2 te Mook voor het verbouwen van bestaande woning tot hospice. Binnengekomen op 12 juni 2017.

Bezwaar

Tegen binnengekomen aanvragen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kunt u pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt standaard 8 weken met een eventuele verlenging tot 14 weken.

Inzien

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken