HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Bekendmaking beleid  |  Mook, collectieve dagen 2019

Mook, collectieve dagen 2019

Dit item is verlopen op 30-01-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2018 het besluit collectieve dagen 2019 vastgesteld.

Besluit

Dit besluit wijst een aantal dagen per kalender jaar aan waarop de geluidsnormen als bedoeld in artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit Algemene Regels voor inrichtingen en milieubeheer en artikel 4:5 van de APV niet gelden. Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage.

Ter inzage

Het Besluit ligt gedurende zes weken ter inzage en is onderstaand ook in te zien.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contactcentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken