HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Wet op de Ruimtelijke Ordening  |  Molenhoek, wijzigingsplan De Sterreschans II

Molenhoek, wijzigingsplan De Sterreschans II

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

RECTIFICATIE - WET RUIMTELIJKE ORDENING

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar hebben op 18 juni 2019 bekend gemaakt dat met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp wijzigingsplan De Sterreschans II, Molenhoek en de hierbij behorende stukken per 20 juni 2019 voor eenieder gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als planidentificatienummer stond abusievelijk foutief vermeld: NL.IMRO.0944.DESTERRESCHANSII-ON01. Dit moet zijn: NL.IMRO.0944.WPDESTERRESCHANSII-ON01.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan De Sterreschans in Molenhoek, kadastraal bekend MOO 00 sectie A nummer 7063 (gedeeltelijk). Het plan betreft de wijziging van de stedebouwkundige opzet van het plan, gebruikmakend van de wijzigingsbevoegdheid in het onderliggende bestemmingsplan Mook en Molenhoek, door de gemeenteraad vastgesteld op 7 juli 2013. De stedebouwkundige opzet wordt zodanig gewijzigd dat er elf aaneengebouwde woningen mogelijk zijn, verdeeld over drie bouwblokken in rij gestaffeld, in plaats van de huidige zes woningen die zijn toegestaan in de bouwtypes twee-aaneen en vrijstaand. De overige bestemmingsplanbepalingen blijven ongewijzigd.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken