HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Basisregistratie Adressen en Gebouwen  |  Molenhoek, toekenning huisnummers

Molenhoek, toekenning huisnummers

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij op 5 februari 2019 de volgende huisnummers heeft toegekend:

  • Rijksweg 14, 14b en 14c  te Molenhoek
  • Spijkerweg 3a en 3b te Molenhoek

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken