HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Meldingen  |  Molenhoek, starten van een bedrijf op Rijksweg 33a

Molenhoek, starten van een bedrijf op Rijksweg 33a

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:

MILIEU

Op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer voor het starten van een bedrijf op Rijksweg 33a te Molenhoek. Binnengekomen op 22 augustus 2019.

Bezwaar/beroep

Tegen binnengekomen en/of geaccepteerde meldingen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken