HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Basisregistratie Adressen en Gebouwen  |  Molenhoek, splitsing huisnummers

Molenhoek, splitsing huisnummers

Dit item is verlopen op 17-07-2019.

De BAG beheerder – GEO-coördinator  van Mook en Middelaar maakt bekend dat per 21 mei 2019 in verband met splitsing de volgende huisnummers zijn toegekend:

  • Hoeveveld 18 te Molenhoek
  • Hoeveveld 18a te Molenhoek

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken