HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Meldingen  |  Molenhoek, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem voor het verwarmen van de bedrijfswoning Rijksweg 16a

Molenhoek, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem voor het verwarmen van de bedrijfswoning Rijksweg 16a

MELDINGEN

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:

MILIEU

Op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem voor het verwarmen van de bedrijfswoning Rijksweg 16a te Molenhoek. Geaccepteerd op 30 april 2020.

Bezwaar/beroep

Tegen binnengekomen en/of geaccepteerde meldingen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken