HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Bekendmaking beleid  |  Algemeen mandaatregister van Algemeen mandaatbesluit Mook en Middelaar 2019 gewijzigd vastgesteld

Algemeen mandaatregister van Algemeen mandaatbesluit Mook en Middelaar 2019 gewijzigd vastgesteld

Dit item is verlopen op 24-09-2019.

Op 18 december 2018 heeft de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de Heffings- en Invorderingsambtenaar, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, het Algemeen Mandaatbesluit 2019 vastgesteld.

Wijziging

Op 20 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders artikel 4.2 van het algemeen mandaatregister behorend bij het algemeen mandaatbesluit 2019 gewijzigd.

Informatie

Voor meer informatie en voor de bekendmaking van het vastgestelde besluit verwijzen wij u naar https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken