Dieren in grote hoeveelheden houden

 • Wat is het?

  Het is niet altijd toegestaan om dieren in grotere hoeveelheden te houden. Wilt u dit toch doen omdat u fokker bent of dieren houdt als hobby? Vraag dan bij de gemeente een ontheffing aan.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente mag regels stellen aan het houden van dieren. Dit is soms nodig om schade aan de openbare gezondheid te voorkomen of op te heffen. De eigenaar of verzorger moet zijn dieren de juiste verzorging geven. Bovendien moet er voldoende ruimte zijn, die ook aangepast is aan de natuurlijke behoeften van het dier. Of u ontheffing krijgt, hangt af van de plaatselijke omstandigheden en de aard, omvang en doel van uw aanvraag.

  Of u een ontheffing krijgt, hangt af van de plaatselijke omstandigheden en de aard, omvang en doel van uw aanvraag. Na beoordeling van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk antwoord van de gemeente, eventueel met de ontheffing.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • De reden waarom u de ontheffing aanvraagt.
  • Het soort dieren dat u houdt.
  • De plaats waar de dieren worden ondergebracht.
  • De getroffen beveiligingsmaatregelen.
  • Een schets van de situatie met daarop onder meer de onderkomens en beveiligingsmaatregelen.
 • Aanvullende informatie

  Het houden van exotische dieren is in het geheel verboden omdat deze dieren vaak tot een beschermde diersoort behoren. Een uitzondering geldt voor instellingen zoals opvangcentra, dierenasiels en dierentuinen. Zij hebben een ontheffing van het verbod.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  ontheffing
 • Synoniemen

  vrijstelling van regels hoeveel dieren op een bepaalde plaats mogen worden gehouden en op welke wijze; toestemming tot; vergunning voor het houden van grotere hoeveelheden dieren; dierentuin; cirkus; circus; dierenopvang; asiel; fokkerij; fokken; veeteelt; beesten; honden; katten; reptielen; vissen; nerts; kippen; pluimvee; fasanten; kinderboerderij; geiten; schapen; kudde; roedel; manege; paarden; aquarium; terrarium; grote aantallen dieren houdenontheffing

 • Contactpersonen

  Cees Vendel
  tel: (024) 696 91 11
  e-mail: cees.vendel@mookenmiddelaar.nl

 • Zie ook